Energiemeter

Gebruiksgemak DRIES in je woning

Energiemeter

Linksboven in de DRIES-box bevindt zich de energiemeter. Deze
registreert warmte, koude en het warme water die je in de woning verbruikt.

De energiemeter berekent het warmte- en koudeverbruik door meting van de hoeveelheid geleverd verwarming- of koelwater.
Tevens meet de energiemeter de afgenomen hoeveelheid warm water.
De meterstanden kunnen op de energiemeter worden afgelezen en door ons op afstand worden uitgelezen. Wij kunnen hierdoor je verbruik en het goed functioneren van de meter regelmatig controleren en de verbruiken ook presenteren op je persoonlijke portal.


Als je denkt dat ondanks de nauwkeurige metingen toch iets niet klopt, lees dan onze Algemene leveringsvoorwaarden en volg de procedure die daarin beschreven staat.

De verbruiksmeter in de woning is als onderstaand weergegeven.
Meternummer: het serienummer van de meter begint vaak met S/N, gevolgd door 8 cijfers. Dit nummer is relevant bij het sluiten van het leveringscontract en bij verhuizen.

Uitlezing display DRIES-Box

Hieronder volgt binnenkort een uitleg in afbeeldingen, over het uitlezen van de meterstanden vanaf de energiemeter in de DRIES-box.

Het uitlezen van de meterstanden gaat het makkelijkst online, via je eigen portal. Log hiervoor in via Mijn Dossier.

Hier vind je twee grafieken, die je snel en eenvoudig inzage geven in je verbruik en in de meterstanden.